องค์การบริหารส่วนตำบลขัวก่าย call ข้อมูลการติดต่อ


องค์การบริหารส่วนตำบลขัวก่าย
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ช่องทางการติดต่อ
check_circle No Gift Policy
องค์การบริหารส่วนตำบลขัวก่าย

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview76
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview177

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 [15 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ การทำไร่นาสวนผสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๗ “Soil and Water: a source of life: ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต”) [6 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมแผนปฏิการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าชเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ [19 มกราคม 2567]
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 [12 มกราคม 2567]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
image ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะ
ขยะมูลฝอย [7 มิถุนายน 2566]
ขยะอินทรีย์ [7 มิถุนายน 2566]
 
image ประชาสสัมพันธ์ การงดสูบบุหรี่
บุหรี่เป็นพฤติกรรมอันตราย [31 พฤษภาคม 2565]
การเข้าถึงระบบบริการเลิกบุหรี่ [31 พฤษภาคม 2565]
เลิกบุหรีอย่างงง่ายด้วยตัวเอง [31 พฤษภาคม 2565]
 
บุคลากรภายใน
image ผู้บริหารองค์กร
นายสุรศักดิ์ โพธิ์ศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขัวก่าย
โทรศัพท์ : 063-1498899
นายสุรศักดิ์ โพธิ์ศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขัวก่าย
โทรศัพท์ : 063-1498899
นโยบายผู้บริหาร
folder นโยบายนายก อบต.
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แฟนเพจfacebook
แฟนเพจfacebook
ITA 2567

สถิติ sitemap
วันนี้ 63
เดือนนี้56,021
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)56,060
ทั้งหมด 78,679


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
22/02/2567

การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์
สน.บถ.
28/02/2567
28/02/2567
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กค.
28/02/2567
28/02/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 13]
กค.
28/02/2567
28/02/2567
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
กค.
28/02/2567
28/02/2567
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กศ.
28/02/2567
28/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ