ชื่อ - นามสกุล :นายวีระ มุ่งมาตร
ตำแหน่ง :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขัวก่าย
หน้าที่หลัก :เบอร์โทรติดต่อ: 093-4281313
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :