ชื่อ - นามสกุล :นายพชร มุ่งมาตร
ตำแหน่ง :ผช.จนท.บันทึกข้อมูลแผนที่ภาษี
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : ผช.จนท.บันทึกข้อมูลแผนที่ภาษี