ชื่อ - นามสกุล :นายสลัด ผายทอง
ตำแหน่ง :นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขัวก่าย
หน้าที่หลัก :เบอร์โทรติดต่อ: 093-4281515
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :